חיפה

רבין  שמעון
דרך הים 143 א'
קרפט  אנדרי
דישראלי 59
04-8256744
לייסר יואב
רחוב חורב 1א
0507440018
מנור  רונן
מוריה 36
04-8377926
לאופר  דב
שער הלבנון 4
04-8381939